Jednofazni transformator (Stoje?i u ku?i?tu) Print

Zaštita: IP20

 Image

 

 

   Snaga (kVA)
Dimenzije (mm)  Te?ina (kg)
 A B
 2,5300
260
380
 21,5
 3,2300
280380
 23,6
 4300
300
380
 31
 5340
280
430
 42
 6,3340
300
430
 65
 8340
300
430
 80
 10380
300
500
 87
 12420
350
500
 97
 16420
380
500
 124
 20460420
500
 145
*Dimenzije su informativne i podlo?ne su promjenama.Jednofazni transformatori (Le?e?i u ku?ištu)

TIP: KDV/1

Zaštita: IP10

 Image


  
Snaga (kVA)
Dimenzije (mm)Te?ina (kg)
ABCX1X2d
0,5180 140 230 126 136 8 11
1210 155
270
165 176 8 16
1,5210
170
270
165 176 11 19
2
250
165
300
190 200 11 26
2,5
250 165
300
190 200 11 32
3,2250
195
300
190 200 11 36
4250
205
300
190 200 11
39
5300
220
360
210 240 13 52
6,3300 240
360
210 240 13 67
*Dimenzije su informativne i podlo?ne su promjenama.

 
© 2007 Trafo d.o.o. Sva prava pridr?ana.
Powered by Link21