Jednofazni transformator (Le?e?i otvoreni) Print

TIP: KDV/4
Zaštita: IP00

  Image


 Snaga (kVA)
Dimenzije (mm)   Te?ina (kg)
 A  B X1  X2 
0,5 146
125
170
126 136  8
10
1 186 130
220 165 176 8 15
1,5 186
150
220
165 176 11 18
2
204 145 250 190 200 11 23
2,5
204
156
250
190 200 11 26
3 204 168 250 190 200 11 31
4 204 182
250
190 200 11 37
5 240 200 300 210 240 13 50
6 240
220
300
210 240 13 65
*Dimenzije su informativne i podlo?ne su promjenama
 
© 2007 Trafo d.o.o. Sva prava pridr?ana.
Powered by Link21