Strujni mjerni transformator nati?nog tipa Print

TIP: SMT-1

CJENIK  SMT transformatora

  ImageImage

 
 Strujni mjerni transformator SMT-1
 Primarna struja (A)
 100
 150   200
 250
 300
 400
500  600  800  1000
 Sekundarna struja (A)
 5 (1) ili prema zahtjevu
 Nazivni teret (VA)
 2,5/5 5 5/105/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
5/10 
 Klasa to?nosti
 0,5/10,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5
 Faktor sigurnosti
 10/55 5 5
           

 Primarni priklju?ak (sabirnica) se isporu?uje prema zahtjevu:
  250A - 5 x 20 x 160 mm
  400A - 5 x 30 x 160 mm
  500A - 5 x 40 x 160 mm
1000A - 10 x 40 x 160 mm

 

 
© 2007 Trafo d.o.o. Sva prava pridr?ana.
Powered by Link21