Strujni mjerni transformator nati?nog tipa Print

TIP: SMT-2/80
Cjenik SMT transformatora

 

 

 Image    Image

 

 


 Strujni mjerni transformator SMT-2/80
 Primarna struja (A)
 400
 500   600
 800
 1000
 1250
1500  1600  1800  2000
 Sekundarna struja (A)
 5 (1) ili prema zahtjevu
 Nazivni teret (VA)
 5/10 5/10 5/105/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
5/10 
 Klasa to?nosti
 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5
 Faktor sigurnosti
 55 5 5
           

 Primarni priklju?ak (sabirnica) se isporu?uje prema zahtjevu:
  600A - 5 x 50 x 220 mm
  800A - 10 x 40 x 160 mm
1000A - 10 x 50 x 220 mm
1250A - 10 x 60 x 220 mm
1500A - 15 x 60 x 220 mm
1800A - 20 x 50 x 220 mm
2000A - 20 x 60 x 220 mm

 

 
© 2007 Trafo d.o.o. Sva prava pridr?ana.
Powered by Link21