Strujni mjerni transformator nati?nog tipa

TIP: SMT-5
Cjenik SMT transformatora

 

 

 Image

 

   Strujni mjerni transformator SMT-5
 Primarna struja (A)
 1250   1500   1600
 1800
 2000
 2500
 Sekundarna struja (A)
 5 (1) ili prema zahtjevu
 Nazivni teret (VA)
 5/10/15 5/10/15 5/10/155/10/15 5/10/15 5/10/15 
 Klasa to?nosti
 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Faktor sigurnosti
 55